Muzeum Klenotnice

Klenotnice Nová Paka (paleobotanická sekce)

Oblast Podkrkonoší není jistě třeba dlouze představovat. Mezi sběrateli dřev je proslulá jako naleziště různých typů petrifikovaných stonků a rašelin, ale také drahých kamenů a jiných zkamenělin. Díky svému neobyčejnému geologickému a přírodnímu bohatství je součástí UNESCO Globálního geoparku Český ráj.

Dle nejnovějších výzkumů se zkřemenělá dřeva na tomto území vyskytují v sedimentech geologické jednotky označované jako Podkrkonošská pánev, a to v celkem 4 stratigrafických úrovních, od svrchního karbonu do spodního permu (v intervalu cca 310 – 290 milionů let). Ve všech těchto polohách byl potvrzen výskyt dřev nahosemenných rostlin, tzv. „araukaritů“ (rod Agathoxylon). Ze střední části semilského souvrství (ploužnického obzoru) je však navíc známo mnohem bohatší rostlinné společenstvo, které obsahuje také stonky přesličkovitých, kapradinovitých, kapraďosemenných rostlin a petrifikované rašeliny.

Jednu z našich nejbohatších a mezi odborníky vysoce ceněných sbírek zkřemenělých dřev a rašelin z podkrkonošského permokarbonu spravuje Muzeum Nová Paka, jehož sbírka obsahuje cca 3000 kusů zkřemenělých dřev z různých lokálních nalezišť. Některé z těchto exponátů, pocházející ze starých sbírek místních sběratelů, jsou i přes 150 let staré a jejich naleziště dnes již neexistují nebo jsou nenávratně vybrakována. Sbírka však obsahuje i nálezy ze současné doby a je stále průběžně doplňována. Nejzajímavější ukázky ze sbírky jsou vystaveny v Klenotnici drahých kamenů, v Expozici geologického vývoje. Ta prošla v letech 2010-2012 kompletní přestavbou a aktualizací a pro návštěvníky je zdrojem mnoha užitečných informací a pastvou pro oko. Před budovou Klenotnice je navíc v prosklené vitríně vystaven zkřemenělý kmen, který se svou délkou cca 8,5 m patří mezi nejdelší dosud u nás nalezené. Muzeum Nová Paka se také aktivně podílí na moderním výzkumu zkřemenělých dřev ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, Museum für Naturkunde Chemnitz a dalšími organizacemi.

Fotogalerie